• info@nx2.nl
  • 085 7852045

Overheid stuikelt over IT-projecten

  • 0

Overheid stuikelt over IT-projecten

De 3 kritische aandachtspunten waarom IT projecten bij de overheid mislukken

Dat ICT-projecten bij de overheid en semi overheid zeker niet altijd tot succes leiden is de laatste tijd steeds in het nieuws. Het onderzoek door de tijdelijke commissie ICT-projecten geeft aan dat er veel problemen zijn. Maar waardoor worden dit soort problemen nou eigenlijk veroorzaakt? We zetten de drie belangrijke redenen uiteen.

De Business gaat over  “WAT” , IT gaat over “HOE”

IT-afdelingen hebben de business de afgelopen jaren voorgehouden dat IT-projecten in werkelijkheid bedrijfsprojecten zijn. De business zou dan ook de verantwoordelijkheid dragen over deze projecten. Dit heeft tot gevolg dat complexe IT-beslissingen vandaag de dag vaak door de business worden genomen. De verhalen van CIO’s die hun zorgen uiten over deze beslissingen of hierbij kanttekeningen plaatsen, worden vaak afgedaan als te technisch. We stellen dan ook dat de IT-afdeling de controle over IT-projecten moet terugkrijgen en dat de business moet sturen op het resultaat. Ofwel de Business gaat over “WAT” en IT over het “HOE”.

Complexiteit en maatwerk

De meest voor de hand liggende reden is dat overheden bij ICT-projecten simpelweg te veel hooi op de vork nemen. Projecten worden hierdoor te groot, te complex, veel maatwerk en te ambitieus. We roepen overheden dan ook op ICT-projecten minder complex te maken en meer gebruik te maken van de standaardoplossingen. Dit reduceert de faalkans en zorgt voor een beter beheersbaar applicatielandschap.

Besturing en verantwoordelijkheden

Bij de ICT-projecten van de overheid is het vaak volstrekt onduidelijk wie voor welke aspect verantwoordelijk is. Leidinggevenden zijn terughoudend met het nemen van kritieke beslissingen, terwijl projectorganisaties vaak niet over de juiste expertise beschikken om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Doordat verantwoordelijkheden volstrekt onduidelijk zijn verliest de overheid bij ICT-projecten vaak het uit oog welke stappen moeten worden genomen. IT-afdelingen moeten zich dan ook realiseren dat de business niet de klant is en dus niet onbeperkt eisen kan stellen. IT-afdelingen zouden dan ook samen moeten werken met de business en de echte klanten of afnemers van de overheidsdienst in oog moeten houden.

We zien de afgelopen jaren dat het veel beter is om projecten in kleinere stapje te doen omdat dit beter aansluit bij organisaties en daarmee ook de complexiteit afneemt en projecten beter bestuurbaar worden. Van Next-2 kunnen wij u helpen om projecten weer bestuurbaar te maken en deze transitie te begeleiden.


Leave a Reply

Meer toegevoegde waarde voor onze klanten