• info@nx2.nl
  • 085 7852045

Interim Management

Interim Management de sleutel tot succes

U worstelt met een managementvraagstuk waarbij er verandering tot stand moet worden gebracht. U wil het onbesproken bespreekbaar maken, de vanzelfsprekendheid ter discussie stellen of op een nieuwe manier werken. Dan wordt het tijd voor een interim manager van Next-2. Een interim manager die zichzelf overbodig maakt. Want Nextt-2 is pas tevreden als uw organisatie zonder onze interim manager verder kan. Verder met een structurele oplossing op een nieuwe weg.

Strategie, professionalisering, samenwerking of reorganisatie

Interim managers van Next-2 zijn geen symptoombestrijders. Wij verdiepen ons in uw vraag. Wilt u de rust herstellen, professionaliseren of marktgerichter werken? Wilt u samenwerking bevorderen of een nieuwe strategie inbedden en omzetten in handelen? Bij de interim managers van Next-2 zijn deze vraagstukken in betrouwbare handen.

Interim managers met structurele oplossingen?

Next-2 biedt interim managers die past bij uw organisatie. Want alleen dat leidt tot een structurele oplossing. ‘Wat moet de interim manager achterlaten als hij vertrekt?’, is dan ook de eerste vraag die wij stellen. Met Next-2 heeft u een partner in business.


Leave a Reply

Meer toegevoegde waarde voor onze klanten