• info@nx2.nl
  • 085 7852045

Maximalisatie van ICT

1

Succesvolle organisaties maken optimaal gebruik van de mogelijkheden van IT. Door de juiste inzet van technologieën, informatie, organisatie en besturing biedt dit u directe concurrentievoordelen. Heeft u zicht op de toegevoegde waarde van IT voor uw business? Of ziet u uw IT als een noodzakelijk kwaad?  Is uw IT-organisatie ingericht voor het vervullen van uw bedrijfsambities? Heeft u een IT strategie voor de korte en lange termijn? Welke leveranciers, partners en leveranciers spelen hierbij een rol? Vragen die bij onze relaties spelen.

Hoe maak ik de juiste keuzes met behulp van een effectieve IT strategie?

Organisaties zijn aan vele veranderingen onderhevig. Externe factoren als de kredietcrisis, het veranderende gedrag van de consument, de macht van het internet en overnames hebben hun weerslag op de organisatie. Aan de andere kant volgen nieuwe technologieën en trends op het gebied van IT elkaar in hoog tempo op. Ontwikkelingen waarop snel en adequaat moet worden ingespeeld en die cruciaal zijn voor een succesvolle toekomst. Fundamentele IT-keuzes en een duidelijke IT strategie voor de lange termijn zijn dus nodig, want met een ad hoc benadering verliezen organisaties de grip op kosten en complexiteit en lopen ze uiteindelijk vast.

Toenemende complexiteit

De complexiteit en de hogere verwachtingen van IT, dragen eraan bij dat een betere integratie en plannng met uw business noodzakelijk is. Een juiste IT-strategie is daarbij gebaseerd op de ambities en doelstellingen van uw organisatie.

Vraagstukken die kunnen leiden tot een hernieuwde IT strategie:

  • Hoe krijg ik mijn IT-kosten onder controle?
  • Hoe verhoog ik het rendement van mijn IT?
  • Hoe zijn Business en IT op elkaar afgestemd?
  • Hoe effectief is mijn IT-organisatie en de werkporcessen?

Wij van Next-2 kunnen u helpen met deze vraagstukken.


Leave a Reply

Meer toegevoegde waarde voor onze klanten