• info@nx2.nl
 • 085 7852045

Asset Management en ISO 55000

 • 0

Asset Management en ISO 55000

Asset-LCC

Asset Management

Asset Management is het management van (primair fysieke) Assets met het doel daar meerwaarde mee te creëren voor de organisatie. Het strekt zich uit over de gehele levenscyclus van Assets: van selectie tot en met afstoting en alle fasen daartussen. Goed Asset Management staat ten dienste van de organisatie en haar stakeholders. Het bestaan van Assets en alle aan Assets gerelateerde activiteiten zijn terug te herleiden naar de doelstellingen en het beleid van de organisatie. In ISO 55000 wordt dit “alignment” genoemd.

Asset

Een Asset iets dat waarde voor een organisatie heeft. Wat deze waarde is, en welke vorm deze waarde heeft, is afhankelijk van de organisatie en haar stakeholders. Voorbeelden van fysieke Assets zijn: een installatie, machines, voertuigen, infrastructuur, kunstwerken, gebouwen, etc.

Assetmanagementsysteem

Om goed Asset Management uit te kunnen voeren is een Asset Managementsysteem nodig. Dit systeem geeft structuur aan alle elementen (processen, activiteiten en data) van Asset Management. In de norm ISO 55000 is weergegeven wat de elementen en verbanden van een goed Asset Managementsysteem zouden moeten zijn.

Wat levert Asset Management op

Goed Asset Management kan veel voordelen hebben voor uw organisatie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Aantoonbaar voldoen aan de eisen en wensen van uw stakeholders;
 • Betere financiële resultaten door betere ROI en/of kostenreductie;
 • Afgewogen beslissingen vanuit meerdere oogpunten zoals prestaties, opbrengsten en kosten, kansen en risico’s;
 • Risico’s gemanaged waar nodig en bewust bestaand waar acceptabel;
 • Hogere klanttevredenheid;
 • Beslissingen mede gebaseerd op gehele levenscyclus van assets (ook als dit de duur van andere plannen te boven gaat);
 • Stabiliteit van de productie op lange termijn;
 • Verbeterde reputatie bij uw stakeholders;
 • Aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving;
 • Traceerbaarheid van beslissingen;
 • Verbeterd kennismanagement;
 • Verhoogde aantrekkelijkheid voor aandeelhouders.

Specifiek voor het voldoen aan de eisen uit ISO 55000 kunnen bijkomende voordelen bijvoorbeeld zijn:

 • Genereert belangstelling op senior management niveau;
 • Gebaseerd op wereldwijde ervaring;
 • Certificering;
 • Herkenbaar voor stakeholders (zoals regelgevers, investeerders en klanten);
 • Internationaal geaccepteerd.

Asset Management in uw organisatie

De wijze waarop Asset Management wordt uitgevoerd en hoe het Asset Managementsysteem er precies uit ziet kan voor elke organisatie anders zijn. Dit is onder meer afhankelijk van de:

 • grootte van de organisatie;
 • hoeveelheid en complexiteit van de Assets;
 • risicobereidheid van de organisatie en haar Stakeholders.

Asset Management staat niet op zich. Het overlapt deels met gebieden zoals operations/exploitatie, control/financiën, HR, risicomanagement en QHSE. Het is van belang dat onderlinge processen en activiteiten goed met elkaar zijn geïntegreerd. Naarmate een organisatie elementen van Asset Management meer beheerst, wordt het Asset Management meer “volwassen” (mature) genoemd. Het voldoen aan ISO 55000 is hierbij een basisniveau. Let wel: grotere mate van volwassenheid is niet voor elke organisatie noodzakelijk. Ook kunnen binnen één organisatie voor verschillende aspecten van Asset Management verschillende maten van volwassenheid wenselijk zijn.

Wij van Next-2 kunnen een Asset Management assessment doen aan de hand van de ISO 55000 of PAS 55 en dan kun u zien waar het verbeterpotentie zit. Bel Casper Braamse (senior consultant, 0651401395) voor een vrijblijvende offerte.


Leave a Reply

Meer toegevoegde waarde voor onze klanten