• info@nx2.nl
  • 085 7852045

Vallen en opstaan met Big Data

  • 0

Vallen en opstaan met Big Data

vallen en opstaan

Vallen en opstaan met Big Data

Het is net als met leren lopen: vallen en opstaan tot je door hebt hoe het moet. In de praktijk betekent dit dat de markt voor Big Data volwassen aan het worden is en ook steeds meer organisaties met Big Data aan de slag gaan of dit van plan zijn. Vaak begint dat met het inspiratie opdoen bij seminars, bijeenkomsten van leveranciers of via vanuit een branche georganiseerde sessies.

In de verhalen van bedrijven die al langer met big data werken en daar ook geld mee verdienen is een duidelijke overeenkomst te ontdekken. Het begint met inspiratie, een visie of gewoon een hoeveelheid data waarbij het gevoel bestaat dat er veel meer waarde uit te halen moet zijn. Of waar simpelweg veel efficiënter en effectiever mee kan worden omgegaan. Vervolgens wordt er hands-on mee aan de slag gegaan, al dan niet met hulp van specialisten die de analyse tools goed kennen en leren bedrijven hoe het werkt. Steeds vaker worden ook data scientists ingezet die kennis hebben om op een heel andere manier met data om te gaan en hier inzichten uit te halen.

Grote bedrijven formeren meestal projectteams, gaan op ontdekkingsreis en experimenteren met het analyseren van verschillende vormen van big data. In het begin wordt dan nogal eens gedacht dat het werken met Big Data een technische aangelegenheid is en dus een zaak voor de ICT afdeling. Doorgaans blijkt dan al snel dat de vragen juist vanuit de business moeten komen. De Big Data analyse tools zijn het hulpmiddel om de vragen te kunnen beantwoorden. De centrale vraag blijft hier natuurlijk: Hoe stellen we die vragen en kunnen wij dat ook?

Om een goede start te maken hebben we 8 aandachtspunten voor u opgezet:

  1. Stel een duidelijk kader vast waarbinnen u toegevoegde waarde zoekt.
  2. Kijk naar het volwassenheidsniveau van uw organisatie.
  3. Schoon eerst oude of niet correcte data op en defineer een standaard.
  4. Begin met kleine pilots en doe dat het liefst met multidisiplinaire teams (ICT-Bussiness)
  5. Laat de eind gebruikers de data visualiseren
  6. Stel de juiste KPI’s of meetgegevens op, zodat u het resultaat kunt monitoren.
  7. Ondek nieuwe kansen voor volgende pilots
  8. Big Data is van eidereen binnen het bedrijf.

Natuurlijk is het van belang om in het begin teams hiermee te begeleiden in hun zoektocht. Next-2 helpt u hier graag bij.


Leave a Reply

Meer toegevoegde waarde voor onze klanten