• info@nx2.nl
  • 085 7852045

Ik wil mijn SaaS oplossing!

  • 0

Ik wil mijn SaaS oplossing!

Op dit moment wordt er elke minuut 3 app’s ontwikkeld en veel online diensten maar hoe staat het met de kwaliteit, stabiliteit en informatieveiligheid hiervan en hoe beslist u wanneer wel en niet.

Cloud Computing in het algemeen en online-diensten ‘SaaS, Software as a Service’ diensten in het bijzonder vormen een mogelijk alternatief voor het verkrijgen van applicatiefunctionaliteit ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen en kunnen waarde toevoegen aan uw bedrijfsprocessen.

Voor veel bedrijven is het een mogelijk alternatief om snel applicatiefunctionaliteit te verkrijgen maar de volwassenheid van online-diensten en de hieraan ten grondslag liggende technologieën is niet altijd van voldoende niveau en stabiel om het bedrijfsbreed door te voeren. Tevens zijn er nog geen standaarden voor ondersteunende technologie en veranderen deze nog snel. Het advies wat wij dan ook geven is om online-diensten selectief in te zetten en daarvoor richtlijnen op te stellen, dit om bovengenoemde risico’s te verminderen en de organisatie bewust te maken waarom er welke keuze wordt gemaakt. Deze richtlijnen zijn voor de meeste bedrijven redelijk eenvoudig op te stellen en zullen elk jaar even tegen het licht moeten worden gehouden om te kijken of de omstandigheden zijn verander waardoor de opgestelde richtlijnen moeten worden aangepast.

Door richtlijnen te gebruiken is de organisatie er ook bewust van waarom er bepaalde keuze worden gemaakt en geeft het minder frustratie bij eindgebruikers als de keus niet voor een Saas oplossing valt. Hieronder geven wij een voorbeeld van een beslisboom voor de keuze voor wel of geen online-dienst ofwel SaaS. Als u het lastig vindt om deze richtlijnen op te stellen zijn wij u graag van dienst.


Leave a Reply

Meer toegevoegde waarde voor onze klanten