• info@nx2.nl
  • 085 7852045

Consultancy

Consultancy op maat

De wereld om ons heen is sterk in beweging. Bedrijfsprocessen veranderen als gevolg van fusies en samenwerkingsverbanden, maar ook door productdiversificatie. Ook zien we verzakelijking in bedrijfsculturen en andere samenwerkingsvormen. Waarbij naast leverbetrouwbaarheid ook innovatiesnelheid steeds belangrijker wordt. IT is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke factor voor alle bedrijven. Daarnaast is er steeds meer een integratie tussen industiële automatisering en kantoorautomatisering waarbij informatiebeveiliging steeds belangrijker wordt.

Next 2 – Maximaliseert IT vanuit dit business perspectief en helpt klanten om meer businesswaarde te verkrijgen doormiddel van IT en informatie. Dit is mogelijk door de waarde van IT voor de bedrijfsprocessen en diensten van een organisatie expliciet te maken, in balans te brengen met de IT-kosten en processen en organisatie te optimaliseren. We dagen organisaties graag uit om een duidelijke visie te realiseren op de innovatieve mogelijkheden van IT en de waarde van de bestaande IT- en informatiediensten.

 


Leave a Reply

Meer toegevoegde waarde voor onze klanten